» عزایی که بشادی تبدیل شد

معجزه

 

 

اقا تقی  انسان وارسته ای بود احترام خاصی بین مردم داشت

 بزرگترامون میگفتند اقا تقی ادم خوب و خیلی شوخی هست
 
هرجا اقا تقی بود خنده و شادی براه بود.

ما که ان موقع نوجوان بودیم  در موقع بیکاری سعی میکردیم

ببینیم اقا تقی کجاست همیشه یا قهوه خونه بود یا جلو یکی از مغازه ها

می نشست. میرفتیم گوش وا می ایستادیم تا کمی بخندیم.

البته همه ی حرفای اقا تقی ضرب المثل های اموزنده بود  و خنده دار

هیچ بنی بشری نمیتونست با شنیدن حرفای اقا تقی نخنده.

یه روز گفتند همسر اقا تقی به رحمت خدا رفته.

همه ی اهل محل و شهر رفتند سر مزار برای کفن دفن همسر اقا تقی.

ان موقع هم مثل حالا نه بیمارستانی بود نه سرد خانه ای کسی فوت میکرد

زود میبردند مزار هما نجا می شستند بعد اقامه نماز دفنش میکردند.

ان موقع ها بچه هارا نمیذاشتند بره مزار  .

بعد از شستشو و کفن کردن همسر اقا تقی  میارن براش نماز اقامه کنند

اقا تقی میره می افته رو تابوت .میگه  سودابه عزیز من  ،اخه

این چه موقع رفتن بود نامرد قرار بود با هم بریم تو که بی وفا نبودی .

خودت میدونی که من عاشقتم لا مصب ، الهی قربونت برم که تو همه ی امیدمی 

  هی میگه  میگه مردم هم کرکر میخندیدند. خلاصه هر کاری میکنند بلندش
 
بکنند بلند نمیشه

 بعد درد دل بلند میشه رو به قبله میگه  اعا خدا قربونت برم اخه این رسمشه.

اخه ما قرارگذاشته بودیم با هم بریم این نامردیه بجان تو.

پس اقایی کن منم ببر من دیگه نمیتونم زندگی کنم بدون سودابه .

پیش نماز که منتظر بود تا نماز میت را اقامه کنه میبینه کفن تکونمیخوره . 

الله اکبر
 
ریش سفید ها را صدا میکنه میگه این خانم زنده شده ببرید تو غسالخونه

براش لباس بیارید بعضیا میترسن میزارن میرن بقیه هم خوشحال میشن.

به خواست یکی از ریش سفیدان دو رکعت نماز شکر اقا مه میکنند.

میرن لباس میارن  سودابه خانم سور مور گنده از غسالخونه میاد بیرون .

اقا تقی میپره بغلش میکنه میبوستش میگه سودابه جان  ببین چه خدای

مهربونی داریم دلش نیومد تقی تو تنها بمونه. 

فرداش اقا تقی همه را بشام دعوت میکنه.

چند سال دیگه با هم زندگی میکنند سال  49 هر دو ، اقا تقی بعد نماز صبح

و سودابه خانم عصر  به رحمت خدا میرند . روحشان شاد .
اگر انسان واقعا خدایی باشه . راه خدا را طی کرده باشه .

تو زندگیش بین حلال حرام حساس باشه هر کارش برای رضای خداوند باشه

حتما لطف بیکران الهی شامل حالش میشود.

همه ی بدبختیهای انسان عاشق دنیای مادی و قدرت و زیبایی های کاذب دنیا
 
هست که همه را بفلاکت انداخته

و خداوند منان هم ظالمی را برانها حاکم میکند تا با بدبختی زندگی کنند .

دروغ ، مادر همه ی فسادهاست . حق الناس بدتر ین گناه . ظلم ادم کشی .

حرامخواری . زنا ، تهمت زدن  انسان را بفلاکت و نیستی میرساند

 

فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله