» مژده به مومنین و مومنات ژن های برتر؟؟!!

 

 

اخیرا دوستان خدا ناباورمان { چینی ها} اقدام

به ساخت رباطی نمودند که میتواند نماز بخواند.

{ نه اقامه }

 

این عزیزان و ژن های برتر  میتوانند نمازشونو

بزارن بعهده این ربات تا قضای نمازشان را بخواند.

حالا اقامه هم نکرد نکرد.

 

 

 

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله