موضوع : | بازدید : 29 | تگ ها :
تاريخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 23:14 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 98 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 | 15:03 | نویسنده : پویا

 

نسل سوخته ای هستیم......!!!!!

نسل انتخاب ، بین بد و بدتر.....!!!!

بما که رسید رودخانه ها خشکید!!

جنگلها سوخت ،و ابرها نبارید ...!!!

دل بهر کس دادیم ،قبل از ما دل داده بود..!!

نسلی هستیم نه به پدرمان رفتیم نه به مادرمان...!!

بلکه به فنا رفتیم؟؟؟!!!!

نسلی هستیم که از بیرون تحریم شدیم؟؟!!

از داخل فیلتر؟؟!!!

هم از درد می ترسیم هم از پلیس..؟؟!!!

حیف:

نسل دیدن و نداشتن ،

خواستن و نتوانستن ،

رفتن و ترسیدن.........

نسل ارزوهایی که تا اخر بر دل ماند..؟؟!!

نسل اهنگهای سوزناک.......

نسل طلاق هفتاد درصد......

نسل فیس بوک از سر بی کسی...

نسل ، درد و دل با هر کسی.........

گوش دادن بحرفهای هر ناکسی....

نسل ماندن سر بی راهی....

نسلی که ناله های همو فقط لائیک میکنیم ؟؟!!

نسل خوابیدن با اس ام اس...

نسل جمله های کوروش و شریعتی...

نسل کادوهای یواشکی .....

یادمان باشد :

وقتی به جهنم رفتیم ..؟؟!!

بگوئیم یادش بخیر!!!!

ان دنیا هم جهنمی داشتیم ؟؟!!!

سگ دو زدیم بر ای اغاز راهی ...

که قبل از ما هزاران نفر به اخر خطش رسیده بودند ..؟؟!!

تنها نسلی هستیم که هرگز نخواهیم گفت :

جوانی کجایی که یادت بخیر ؟؟!!!

 

 موضوع : | بازدید : 44 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 | 14:35 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 78 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 | 14:34 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 49 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 | 14:33 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 26 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 | 14:32 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 76 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 18 تير 1396 | 12:13 | نویسنده : پویا

 

روزی حاجی اقا یی به روستائی رفت و به منزل رعیتی ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ.موضوع : | بازدید : 69 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 18 تير 1396 | 11:56 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 57 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 18 تير 1396 | 11:55 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 43 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 18 تير 1396 | 11:54 | نویسنده : پویا